Ana Sayfa  |  Arşiv  |  Sitene Haber Ekle  |  Sık Kull. Ekle  |  Sitenize Radyo  |  İletişim

Anasayfa Derneğimiz Dernek Haberleri Aidat Sorgulama Foto Galeri Video Ziyaretçi Defteri Yöresel Bilgiler Sitenize Radyo

Radyomuza Sponsor Aranmaktadyr. Irtibat U?ur A?DA? : 0549 205 00 75 / 0537 450 38 34

Anasayfa
Derneğimiz
Dernek Haberleri
Kayabeyi Haber
Düğün Haberleri
Aidat Sorgulama
Genç Çayıslılar Haber
Hastalarımız
Vefat Haberleri
Ardahan Haber
Çıldır Haber
Şairin Dilinden
Yazarlar
Foto Galeri
Video
Arsiv
Aidat Bilgileri
Ziyaretçi Defteri
Yöresel Bilgiler
Sitenize Radyo
Öne Çıkanlar
DÜĞÜN TARİHLERİ
KAYABEYİ KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEGİ.
DOSTLUK GECESİNDE AŞIKLAR RESİTALİ.
Kayabeyi Köyü Bayramla?ma VYDEO
Kayabeyi Köyü Kültür ve Dayany?ma Derne?i Yönetim Kurulu
3.DOSTLUK GECESİNİN TAMAMINI İZLEYİN 2
DOSTLUK GECESY VYDEO 1
Kayabeyi Gençlerinin İftar Yemeği
Genç ÇayysLyLar Sünnette Co?tu
ÖNSÖZ
Döviz  
  Dolar : 5.9944
  Euro : 5.4057
Hava  
 
 
 
Dernek Bşk.  

Sayit AĞDAŞ
Tel :
05358954607
 
Köy Muhtarı  

Muhittin KORKMAZ
Tel :05382724978
S. Kürsü  
Ystanbuldan Ayryl...
Ho?geldin...
allahyn rahmety u...
VATAN Görevine...
Sayaç  
18 Ağustos 2018
Bu Gün :  1404
Bu Ay :  9231
Bu Sene :  75801
Toplam :  118299
Ortalama :  346


islami site

altın fiyatları

Godaddy

Haberin Detayı

Ana sayfaya Dön

Ardahan ?ivesi
.
/./5.0128

Kayabeyi Köyünün Dili / ?ivemiz

Kayabeyi Köyünün Dili / ?ivemiz

A

Aba: kyldan örülmü? kalyn kuma? ve bu kuma?dan yapylan elbise
A?a: Büyük erkek karde?, A?abey
Abad: Gelir
Abad olmak: Gelirden memnun olmak
A?yl: Hayvanlaryn dy?aryda kapatyldy?y yer
A?hee: Eyvah anlamynda olan sözcük
A?hyr: Son, insany son
A?arty: Ya?, peynir, süt yo?urt gibi yiyeceklerin genel ady
A?yrsak Te?inin üst kesiminde çengelli olan yuvarlak parça
Ahan Y?te, burada
Anyk Yeterince mayalanmamy? ekmek hamuru
Ahyry: Sonu
A?hyryn gele: Sonun gele, ölesin
A?hur: Hayvenlerin konuldu?u yer. Ahyr
A?hbun: Gübre
Akuçka Pencere
Alha: Hele gör
Alaf: Ky?lyk için hazyrlanan hayvan yemi. Ot Saman
Andyr: U?ursuz ?eyler için söylenilir.
Asaca Yykymak: Ba?yny önden yykamak
Andyra Kalsyn: U?ursuz olan ?eylerin sonu gelsin
Atol: Patatese benzer fyndyk büyüklü?ünde kök
Avlu: Odalaryn önüne yapylan koridor
Ayar: Atyn syrtyna vurulan e?er
Ayvan: Eyvan Balkon, evlerin önüne yapylan örtme
Azgun: ?imaryk

 

B

Baca: Evlerin üst kysmyny konulan küçük pencere
Badval: Ambaryn bir çe?idi
Baga,Pege: Ahyrda hayvanlara ot ve samanyn verildi?i tahta bölme
Barç Etmek: Seslice ?apyrdatarak öpmek
Basma: Hayvan pisli?ini bastyrarar düzeltilmi? ?ekli
Beç: Biraz geri zekaly anlamynda, safca
Bed: Çirken
Bednar: Bir çe?it çyban yarasy
Bege: Ahyrda ot ve samynyn konuldu?u yer.
Beng: Ben, hal, insan vücudunda ki siyah lekeler
Belli: Bilinen
Berf: Kar
Besmi: Bir isim
Byç?y, By??hy: Testere
Byldyr: Geçen sene
Bynyvyz: Sinsi
By?kol: Koyun pi?li?i
Bibi: Babanyn kyz karde?i
Biçin: Tyrpanla biçilmi? ot ya da ekin
Bidibidi Az, az ufak ufak
Bij,bijli: Sivri uç
Bi?i: Hamur kyzartmasy
Bi?ka: Kibri
Bo?ozlu: Obur.çok yemek yiyen
Bölme: Büyük tepsi
Bu?ari, pu?hari: Evlerin üstündeki duman çykan baca
Buluz: Elbise
Büzdük: Kalça

 

C

Cadi: Ya?cy, insanlara ya? yakan kimse
Ca?: ?i? ya da mil
Camu?: Manda
Cancur: Bir tür küçük erik
Cazigudiyan: Ya?cy ya da ?eytan
Cemse: Askeri araç
Cici bici Süslü, püslü
Çigelek: Yaban çile?i
Cigerakraba: Enyakyn akraba
Cillenmek Topra?yn ye?illenmes
Cinav: Kamçy ya da bir ot çe?idi
Cycyk: Güzel
Cy?yz: Oyun bozan Cy?yza cur bahan
Cylcybyl Çyryl- Çyplak
Cyrcyr: Fermuar
Cyrnak Ku?laryn ayak parmak ucu
Cyzlavet: Siyah içi astarly lastik ayakkaby
Cyrna?: Tyrnak
Coc: Bataklyk
Cucul: Civciv,
Culuk: Hindi
Cur: Çocuk oyunlarynda oyun bazmak
Cücük: Tavuk Kaz hindi ku? gibi hayvanlaryn yumurtadan çykan yavrulary

 

Ç

Çar: Bir tür bez çar?af
Çaynik: Çaydanlyk
Çeçil: Tel peynir
Çemirlemek: Gömlek kolunu katlayarak çevirmek
Çengel: Kargaburnu Çatal
Çimmek: Yykanmak, banyo yapmak
Çit: Kadyn ba? örtüsü
Çor: Sinirli bir zamanda söylenilen söz
Çora?h: Verimsiz

 

D

Dabak: Bir hayvan hastaly?y
Dada?h: A?abey, Karde?
Dadda: Çocuk mamas
Damçy: Damla
Davar: Koyun
De hayde: Çabukça gel
Degenek: Sopa, çubuk
De?irmi: Yuvarlak
Demiray: Bir tür yara, egzama
Derekep: Derhal, hemen
Desinler için: Gösteri? olsun diye
Diksinmek: Tiksinmek
Dyldybyl: Çyrylçypla
Dillo: Ketenden örülmü? çuval
Dynaz: Alay
Dynaz etmek: Alay etmek
Dolamaç: Dönemeç
Dolap: Büyük su de?irmeni
Dolça: Ma?rap
Doydoy: Güvercin
Dummak: Suya dalmak
Düge: Düve
Dü?meç: Ekmek ve ya?la yapylan bir çe?it yamak, ekmek a?y

 

E

Eebele gel: Y?te böyle bu yana gel
Efsene: Saf insan
E?i? Teknede hamur kazyyan, kazyyacak
Ekmek a?y: Dü?meç
Eqgo: Nene, ana anlamynda
Ele deme: Öyle söyleme
Endeze olmak: Oyalanmak
Erek: Orman içinde ki açyklyk alan
Ergi?: Herif , ev adam
Eringen: Tembel, ü?enen
Eseslice: Esaslyca
E?gere Açyk , alenen
Evlek: Tarla sürümünde pullu?un açty?y iz
Eze Teyze

 

F

Fanti: Yskambil
Ferik: Henüz yumurtlamamy? tavuk, Piliç
Fyrtyk: Sümük
Fyrtykly: Sümükl
Fy??y: Teze?in ufalanmy? ?ekli
Fitoz: Sevimli
Fizzah: Ba?yrmak
Fizahlanmak: Ba?yrmak, a?lamak
Furuç: Armat kurusu

 

G

Gagaç: Kurumu? otlara verilen ad
Ga?: Meyve kurusu
Gada: Dert, bel
Gadan alem: Dertlerini ben üstüme alayym
Gakka: Çocuk dilinde ?eker
Galak: Tezek yy?yny
Galet: Bisküvi
Ganayahly: Kadyn ya da kyz için söylenilen bir söz
Ganfet: Akide ?ekeri
Garo: Eski anbar
Garonun yoku?u: Ambar yoku?u
Ga?ka: At Arabasy
Gav: Kil, toprak
Gavçe: Çengel
Gay?ana: Sahanda yumurta
Gecen ?here kalsyn: Yyi geceler
Gedek: Manda yavrusu
Gejjo: Aptal, bilinçsiz
Gem: Döven
Geven: Dikenli derelerde olan bitki
Gydella: Küçük sepet
Gydyl: Küçük
Gymy Atol denen bitkinin uzanmy? sapy
Gymy gyçly Ynce bacakly
Gydik: O?lak, Keçi yavrusu
Gyjgyrmak: Yo?urdun ek?imesi
Gyjjik: Kyvyrcyk saç
Gynco: Zayyf, çelimsiz
Gyrgal: Hayvanlary ba?lamak için a?açtan yapylmy? boyun ba?y
Gyrnap: Sa?lam ip
Gobbuz: Yumruk
Gobbal: Büyük burun
Gocik: Kaban
Golopi: Tahtadan yapylmy? sitil
Gizenguggi: Saklambaç oyunu
God: Bir a?yrlyk ölçüsü
Godda: Büyük zar, makara
Godik: Manda yavrusu
Gor: Mezar
Gorbagor: Toplu mezar
Gorluk: Cenaze için saklanan para
Gorhana: Mezarly
Goruhçu: Kyr bekçisi
Gozo: Biçimsiz, düzeni bozuk
Göze: Pynaryn suyunun çykty?y yer
Gurra,Gurre: Kendini be?enmi?
Gudik: Enik, köpek yavrusu
Gurdu?ka: Kadynlaryn giydi?i bir çe?it gömlek
Guli: Hind
Gurban: Bir isim
Gu?hana: Tencere
Guzzik: Kambur
Güman: Umut
Güman etmek: Umut etmek

 

H

Hacillenmek: Yapty?yna pi?man olmak
Hal: Siyah ben
Hamarat: Becerikli
Harbi: Do?ru
Hardahurda: Kyryk ya da döküntü
Har?: Ark, su kanaly
Harbutlamak: Sycak su ile so?uk suyu kary?tyrmak
Haro: Ambar ya da samanlyk içinde ki bölme
Haros: Ekilmemi? tarla
Hasyllama: Yo?urmak
Hedik: Ha?lanmy? bu?day, di? hedi?i
Hengel: Manty
Helek: Yorgun
Helek olmak: Yorgun dü?mek
Herk: Sürülmü? tarla
Herslenmek: Sinirlenmek
Hetircek: Ocak ta?lary üzerine, yemek pi?irmek için konulan demir çubuk
Hevenk: Kara batmamak için aya?a giyilen geni? ayakkaby
Heyat,hayat: Bahçe
Himm: Bina yapymy için kazylan temel
Hyrkal: Manty
Hy?t: Çivili köpek tasmasy
Hyzan: Y? bilmeyen
Hodak: Öküzün boyunduru?una binen ve öküzleri süren çocuk
Hop, ?hop: Sabanyn demir olan ucu
Noravel: Hodak denen çocu?un söyledi?i maniler
Hozan: Biçilmi? tarlanyn birdiyer ady

 

Y

Ystikan: Çay barda?y
Ystol: Sandalye
Yskat: Ölünün arkasyndan günahyna kar?ylyk verilen para
Y?kynlanmak: Filiz vermek
Y?kirlenmek: ?üphelenmek
Y?mar: Y?aret etmek
Ytelemek: Ytmek

 

K

Kanfet: Akide ?ekeri
Kargun: Yazyn karlaryn erimesiyle olu?an sel
Ka?ka: A?açtan yapylmy? el arabasy, küçük araba
Kayy?: Kemer
Kay?ana: Sahanda yumurta
Kebani: Ev i?lerinde hamarat olan kadyn
Kefterkuski: Hortlak
Kerme: Koyan pisliginden yapylan tezek
Kerti: Bayat
Kidik: Keçi yavrusu
Kynnap: Ynce dayanykly ip
Kyrlent: Sekilere konulan yastyk
Kirtil: Kysa ve oldukça sert ot
Kitmir: Küçük
Kodik: Manda yavrusu
Kolik: Boynuzu olmayanan hayvanlara denir
Kollik: Kuyru?u kesilmi? hayvan
Kolopi: Küçük sitil
Kopça: Dü?me
Kopti: Kaba,saba
Kor: Kör
Kart: Ye?il çimenlik ama sert olan yer
Koraraba: Ka?ny
Koro?lu: Köro?lu
Korberevi: Önünü görmeyen
Ko?at: Binalarda yük ta?yyan kalyn a?aç
Kotan: Pulluk
Kozik: Ahyrda danalaryn kapatyldy?y yer
Köçmek: Evlenmek
Köynek: Gömlek
Kudik: Küçük köpek, Enik
Kulun: Kysraklaryn yavrusu
Kullik: Bere
Kunkul: Omu
Kurig: Kysraklaryn yeni kulunu tay
Kurun, Kürün: A?açtan oyularak yapylan su kaby
Ku?kana: Küçük tencere
Kuzzik: Kambur
Küllah: Bö?ürtle
Külek: A?zy geni?, alty dar su kaby
Külül, Külür: Yabani bezelye
Küski: Kaldyraç Söz sözün küsküsüdür
Kütan: Kotan,Pulluk
Küze: Su kaby


L

Lallo: Konu?amayan, lal
Lapatka: Kürek
Laçin: Do?an
Laz: Karadenizliye denili
Lazut: Mysyr
Leçek: Beyaz renkli ba?örtüsü
Lelê: Ana, bakycy
Lenger: Geni? ve derin le?en
Lezgi: Halk müzi?inde bir makam ady. Ysim, bir a?yk ady
Lybbyz: Parasyz, Zü?ürt
Ly?lanmak: Myzmyzlanmak gibi
Lili: Lakap,
Lobya: Fasulye
Loda: Büyük ot yy?yny
Lokko: Büyük kaba
Lök: Büyük
Lüle Musluk, Suyun akty?y boru

 

M

Mahal: Yer, mesken
Mafi?: Küçük kare ?eklinde kesilmi? yufkanyn ya?da kyzartylmasy
Makat: Tahtadan yapylmy? sedir
Mar: Yylan
Ma?rapa: Kulplu bir çe?it su kab
Mattavar: Bir çe?it hastalyk
Maya: Kadyn ady
Mazi: Yki teker arasynda ki mi
Mehriban: Kadyn ady, merhametli
Mercana: ky?lyk yakaca?yn ormandan temini.
Me?e: Orman
Merek: Ot ya da saman konulan ev: Merek yandy syçana da kalmady
Mintan: Gömlek
Miras kalsyn: Mal sahibinin ölmesini dilemek
Modgam: Ymec
Morbet: Çyrak, yardym eden çocuk
Mozik: Bir ya?yna girmi? dana
Mö?kgem: Sa?lam
Muzveil: Muhbir
Muzveillenmek: Yhbar etmek
Mürgülemek: Otururken hafifden uyumak, ?ekerleme

 

N

Nahyr: Sy?yr sürüsü
Neft: Gazya?y
Nevale: Erzak
Napuzzar: Kapynyn önünde ya da arkasynda kalan tarla
Nat: Tyrpan sapy
Nata?: Çyra parçasyna verilen ad
Nöker: Hyzmetkar


O

Ola, Ula: Ulan, arkada?
Oçkur: Uçkur
Ola Çabu?h Gaç: Hemen kaç

 

Ö

Ögeç: Bir ya?yny geçmi? erkek kuçu

 

P

Pa?aç: Yuvarlak ve kalyn bir tür ekmek, somun
Pa?hyl: Kyskanç
Pa?hyllanmak: Kyskanmak
Pampara: Bir tür yabani bitki
Panta: Yabani armut, ahlat
Papa?: Ba?a giyilen tiftik ba?lyk
Papul: Çocuk ayakkabysy, patik
Peg: Yykynty, virane olmu? ev kalyntysy için denir
Pege: Ahyrda hayvanlaryn ot ya da saman yedikler bölme
Pepe: Kekeme
Pele?: Boynuzlary yanlara do?ru açylmy? hayvanlara verilenad
Peçkir: El havlusu
Pisik: Kedi
Pe?: Arka
Pe?ine gitmek: Arkasyndan gitmek
Pe?lemek: Kovalamak
Pe?gun: Ayaklary kysa yer sofrasy
Pyrti: Elbise
Pyzyk: Yabani ary
Pyzyklanmak: Sineklenmek
Pin: Tavuk yuvasy, kümes
Pingal: Folluk, tavuk yuvasy
Pitik: Köpek yavrusu
Polum: Oyun
Polim yapma: Oyun yapma
Portlak: Göz yapysy büyük olan
Po?a: Çingene,
Potur: Büzgü
Poy Poy: Hele bakyn anlamynda Poy Poy Gülen
Pöçük: Kuyruk, en geride kalan
Puç: Hiç, yitirmek Emegim puç oldu
Pun?ar: Pynar
Pumpul: Yastyk ba?laryna dikilen püskül, süslü
Pulul: Ot demeti
Put: Bir a?yrlyk ölçüsü
Puti: Yiyece?i olmayan ailenin fertlerini kom?ulary alyp besleme i?i
Pü?ürik a?y: Bir tür çorba
Pöçük: Son. Kuyruk
Pörçük: Tyrpany sapyna ba?lanan yeri
Pörçüklü: Ya?cy,
Pun?ar: Çe?me

 

S

Sa?dyç: Dü?ünde damady gezdiren ki?i
Sahi: Gerçek
Sahi mi: Gerçek mi
Sak: Çorabyn tabandan yukary olan kysmy
Sako: Sakar, dökülen
Samba?y. Samileri ba?lyyan ip
Sami: Boyunduru?a takylan a?aç ya da demir çubuk
Sanaksal: Ahyrlaryn orta yerinde çukur hayvan bokunun toplandy?y kanal
Sap: Ba?aklaryn tutundu?u dal
Sarol: Can eri?i
Sazna: Arazi ölçümünde kullanylan bir ölçü aleti
Secele: Soy kütü?ü
Segirtmek: Çabuk gitmek
Syggavus: Ahyr temizlemede kullanylan süpürge
Seki, Sevki: Sedir
Syloyk: yslyk
Sinor: Tarla hududu, synyr
Sitekan Ystikan Bardak
Sitil: Süt kaby
Sivirlenme: yoku? a?a?y kayma olayy
Stol: Sandaliye
Sosiya: Parlak renkli kara ku?

 

?

?aplak: Tokat
?illopa: Karla kary?yk ya?mur
?irat: Peynir Suyu
?o?urt: Saly
?ourtlu: Salyaly
?or Tuzlu
?o?: Asfalt yol
?öbe: Oltu ta?yndan yapylan boncuk
?u?lanmak: Fazla yatmak
?u?urtluk: De?irmen olu?unun su dökülen yeri
?üzzük: Peynirin suyu

 

T

Ta?aryirlenme: Kendinden geçme
Tany?: Tanydyk
Tala?: Tela?
Tapan: Sürülmü? tarlayy düzeltmeye yaryyan tahta kalas
Tapul: Ot demeti
Tar: Tavuklaryn üstüne dizildi?i ince syryk
Tav?al: Kadynlaryn ba? örtüsünün kalyny
Tecgere: Hayvan pisli?ini ta?ymaya yaryyan tahat alet
Têlli: Güzel, narin
Telis: Çuval
Teper: Doldurur, Ha bire teper
Terek: Raf
Terma?: Bozuk
Terma?a kalsyn: Bozulsun kalsyn
Terpen: Kymylda
Terpet: Kymyldat,
Te?i: Yün e?irmeye yarayan alet
Te?t: Saç legen
Tevür: Çe?it
Têy: bir nida, Têy nezaman geldi
Trink: Pe?in para anlamynda
Tik: Yüksek, dik
Ty?. Harman yerinde ki saman yy?yny
Ty?a: Saygysyz olan delikanlyya denir
Tyryk: Yshal
Tyrhyç: Ahyryn içini bölmek için yapylmy? tahta duvar, bölme
Toklu: Ya?yna girmi? erkek kuzu
Tulla: Köpek eni?i
Tullanmak: Yuvarlamak
Tuluk: Tulum
Tuman: Don
Tülek: Korkudan çabukça kaçan, ödlek
Torpa?h : Toprak
Torpa?h ba?yna: Ölesin, mezara gidesin
Torlak: Y? bilmeyen, acemi
Tosba?a: Kaplumba?a
Toklu: Bir ya?ynda kuzu
Toy: Dü?ün
Tump: Tarlalaryn kenary
Tütün: Duman
Tütüye Bir kadyn ismi

 

U

Uca: Yüce,Uca da?laryn ba?ynda
Uçu?h: Yykyk
U?uz: O?uz
Ula: Ola, olan
Ula Ula: Hele hele
Umaç: Hamurdan yapylan bir yemek
U?a?h: Çocuk

 

Ü

Ürek: Yürek
Üstü: Elbisesi
Üzerlik: Sedefotu
Üzdür: Yüzdür


V

Varly: Zengin
Vedre Kova, su kaby
Veran: Viran, harabe
Veran kalsyn: Harabe olsun
Voj: Yular
Vurgun: tutkun
Vy???! ?a?yrma ifadesi

Y


Yad: Yabancy
Yal: Köpek yiyece?i
Yala?h: Köpe?e yal verilen kap, yal kaby
Yalaka: Ya?cylyk eden
Yana?ma: Yandan takylan
Yanbegi: Yatay olan e?iri
Yanpuri: E?ri düz olmayan
Yansylama: Taklit etmek
Yarpa?h: yaprak
Ya?ik: A?açtan yapylan kasa
Ya?ma?h: Ba?örtüsü
Yavan: Katyksyz
Yayly?h: Ba?örtüsü
Yêddi: Yedi
Yege: Eye
Yegin: Çaly?kan, ü?enmeyen
Yeke: Büyük, kocaman
Yêri: Yürü
Yerinmek: Heveslenme
Yesir: Esir
Yesir olmak: Kurban olmak
Ye?ilpiç: ¼ lük Raky
Yy?: Topla
Yy?yn: Ot yy?yny, kalabalyk
Yumri: Yuvarlak
Yuha: Sy? derin olmayan
Yuha: ince
Yu?hu: Uyku Yu?hun Gelêr
Yüngül: Hafif
Yola vurma: Gönderme
Yon: Bir a?acy yontmak.
Yoz: Kysyr mal

Z

Zabun: Çelimsiz
Za?ar: Küçük köpek
Sa?: Kara karga
Za?: Keskin sivri
Za?ar: Küçük köpek
Zandu?h: Sandyk
Zanka: Kyzak
Zahar: Gerçekten öyle
Zeher: A?u, Zehir anlamynda
Zehrimar: Sinirli bir anda Ne var anlamynda kullanylyr
Zer: Altyn
Zerzebil: Peri?an
Zerge: De?ersiz, de?eri dü?ük olan denir
Ze?t: Ynce sac
Ze?t: A?yt
Zybyn: Bebek gömle?i
Zevsek: Geveze
Zyrlama: A?lama, çok söylenme
Zyrza: Asmaly kapy kilidi
Zyrzop: Uyumsuz, kaba saba
Zibidi: Giyimiyle topluma uymayan ki?i
Zibil: Ynce toz
Zirt: Gösteri? meraklysy
Ziyankar: Zarar veren
Ziyil: Si?il
Zo?: Tarla, çayyr biçiminde tyrpanyn biçerek yy?dy?y ot
Zokko: Mantar
Zukkum: Haram
Zukkum: Zehir, zakkum anlamynda
Zanduk: sandyk

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Bu Haber 1296 Kez Okundu

Bu Haber İçin Toplam 5 Kişi Oy Verdi...
   
   
Foto Galeri
Iftar Yeme?inden
Türk Bayra?y
2011 15 Mayys Resimleri
 

 
Yorumlar Yorum Yaz

Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapmak İçin Tıklayınız

Bu Kategoriye Ait Diğer Haberler
Kolozun Peyleri
*Kayabeyi Köyü yaylasynyn synyrlary içerisinde , Kura nehri´nin(orpon) kar?y tarafyndadyr. *Yaylaya yakla?yk 1.5 km uzaklykta ve Cocorta Bahçeleri bölgesinin...
 
Kayabeyi Köyü Türbelikleri
Köyün güney yönünde , etrafı çeperle çevrili büyük türbelikte , eski mezar taşlarının olduğu bölümde , yaklaşık 7-8 adet #...
 
Peyler - Eski Yerleşim Bölgesi
*İlk Tunç ve Demir çağlarından kalma yerleşim bölgesidir. *Kayabeyi Köyü´nün 3 km kadar güneyinde , Kenarbel Köyü´nün 3.5 km güneybatı...
 
Deveboynu Kaplycalary - Çermik
*Kura Vadisi içinde ve Kura Nehri´nin tam biti?i?inde(nehirle biti?ik) sodaly ve içilebilen termal su kayna?ydyr. *Literatürdeki adyny, vadi ba?yndaki, Kayab...
 
Caskara Su Kayna?y
-Köyümüzde , Kura Vadisi´ne açylan ve ´´Kaz Deresi´´ ady verilen vadi içerisindedir. -Kayalyk ve biraz sarp bir kaynaktan çykan buz gibi so?uk su ve Kayabeyi...
 
Kayabeyi Kilise Camii
Köyümüzde konum itibariyle merkezin do?u tarafynda yer alyr *Yapyly? tarihi X.-XI yy.lar(900-1000´li yyllar) olarak tahmin edilmektedir. Dönemin Gürcü Krall...
 
Çyldyr`yn Tarihi
93 Sava?y´ndan (1877) önceleri oldu?u gibi. ´Kyrk Yyllyk Kara günler´ (1878-1918) ça?ynda ve Milli Mücadele syrasynda da Çyldyr´dan sayyly kahramanlar yeti?mi?,...
 


Sitenize eklemek için tıklayın


Üye Girişi  

Kullanıcı Adı

:

Şifre

:
+ Yeni Üyelik
+ Şifremi Unuttum!

Yazarlar  
Sayit A?DA?
Sayit A?DA?
.5/.13/2

Uzun süre aradan sonra
Sayit A?DA?
Bayram Demir
Hakim KALA
U?ur A?da?
Ünal KALA
Tüm Yazarlar
Anket  
En Çok Okunanlar  
Video  
A?yk Metin Bulutlu - Kayabeyi Türküsü..
Syrry Denizo?lu - Turnalar..
A?yk Metin Bulutlu..
Kayabeyi Köylüleri Slayt1..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - A?armaynan Ay Saç..
A?yk Sabri ?im?eko?lu - Ey Felek Senin El..
A?yk Bayram Denizo?lu - Anadyr Ana..
Murat Çobano?lu - A?larym..
Murat cobanoglu Neyine güveneyim yalan dü..
MURAT COBANOGLU Derdimi derdimi ..
Murat Çobano?lu & Ba?rymy Ezme Sevdi?im ..
S. ?im?eko?lu & Men Gocalmazdym ..
S. ?im?eko?lu Garip Yerde Ölenin Mazaryny..
Araçlar  
Bankalar  
Gazeteler  
Linkler
E-mail Listesi  

Adı Soyadı

:

E-mail

:

 

Rss | Sitene Ekle | Radyo Kodu |Künye |Gizlilik İlkeleri |Bize Ulaşın
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım : Uğurlu Hosting   Yazılım : www.yakupvarol.com   Sayfa Düzeni : Uğur AĞDAŞ

Linkler : Ozanlar - Kayabeyi FM - Tesbih